Рішення ради 2018

 

 
 


К О Р С У Н С  Ь К А   С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А 

 ТАЛЬНІВСЬКОГО   РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

           ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  VIIСКЛИКАННЯ

          

                                               Р   І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від  14.03.2018р.                  с.Корсунка                                        № 22/2         

 

Про внесення змін до рішення

Корсунської сільської ради

від 14.12.2017р.№ 21/10

«Про сільський бюджет на 2018р.»

 

           Відповідно пункту 23 частини 1 статті 26,пункту 1 статті 61  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні,пункту 2 статті 76 пункту 3 статті 77”Бюджетного кодексу України,проекту та врахувавши оборотну касову готівку в сумі 300 грн,заслухавши пропозиції бухгалтера сільської ради  Глемби Г.П. сільська рада 

 В И Р І Ш И Л А:

 1.Внести зміни до рішення сільської ради від 14.12.2017р № 21/10 «Про сільський бюджет на 2018р.»

 

1.Затвердити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 215362,00грн.,напрямком якого є надходження бюджетних коштів за рахунок вільного залишку станом на 01.01.2018р.(додаток 2)

  Пункт 1 викласти в новій редакції:

    -видаткисільського бюджету у сумі 2061952,00грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету-1995452,00грн.,та видатки спеціального фонду бюджету -66500,00грн.

3.Пункт 2 викласти в новій редакції:

   Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018 рік в сумі    2061952,00грн.,а також обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 1995452,00грн.,та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 66500,00грн.згідно з додатком 3 цього рішення.

4. Додатки  2,3  викласти в новій редакції.

 

5. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань

    планування бюджету та фінансів.

Сільський голова                                   І.Д.Хижняк

 

рішення сільської ради від 12.06.2018 № 24/5 "Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік "

оприлюднено 10.07.2018

рішення сільської ради від 12.06.2018 №24/6 " Про  встановлення   ставок земельного податку,  пільг з йогосплати  на  2019 рік"

оприлюднено 10.07.2018